جنگ صفین(1)

دی تقریرپوینگنوجنگ صفین سونگ فی علت پو، جنگ صفین شروع سونگفی وخفو، لیله الهریرچی ژن چی اِن زیربو،قرآن نیزیکه کلفویا مطالب کن گنگمه زیرےیود.
AttachmentSize
File 13215-f-balti.mp443.04 MB

Add new comment