فاطمه(س)زندگیوکهوری ببی جوکتو (3)

دی تقریپوینگنوفاطمه زهرائی(س) زندگیو پیغمبری جوکتو چی بیاسےرگل زیربو عرض بیاسے یود. 1- ابوبکرله گیودفو 2- فدک 3- فدک پو امام علی(ع) خلافتی دورانینگنو 4- فاطمه زهرائی(س)شوقبو(مصحف فاطمه س)
AttachmentSize
File 13149-f-balti.mp455.94 MB

Add new comment