امام علی (ع)سی خلفاء کن له بیاس پی روخ کن

امام علی (ع)سی خلفاء کن له بیاس پی روخ کن

خلیفه اول له بیاس پی روخ کن:

1- پیغمبری جوکتومسلمان کن دوباره مرتدگواریخسیدپا.

2- امام علی سی روم والوں نادریسےجنگ بیوله مشورت منس.

خلیفه دوم له بیاس پی روخ کن:

1- اکثرجنگ کنینگنوخلیفه دوم له مشوره منیین شخسید.

2- سال 16هجری وخلاعمری اسلامی تاریخ پوربیاژالبه ناامامی مشوره منسید.

3- سال 19 هجری وخلا عمری اصحاب کن نا یمبو کوفی زمین کن نسل حاضرکن له فیدتنگمه ژالبه ناامامی مشوره منسید.

خلیفه سوم له بیاس پی روخ کن:

1- امام واسطه سونگس میونگ نا عثمان برینگ.

2- امامی عثمان له چهوکلس.

3- عثمان قتل بیووی مخالفت بیاس.

4- امامی عثمان له غسل،کفن،ودفن بیاس.

AttachmentSize
File 13200-f-balti.mp468.34 MB

Add new comment