جنگ جمل(2)

جنگ جمل امام علی(ع) خلافتی وخلا گوماگوئےهی سونگفی جنگ پواِن مسلمان نا مسلمان کنی برینگ،جنگ جمل له جمل چازیربی اِن ؟جنگ جمل گار واقع سونگفی اِن؟جنگ جملی پرچم دارکن سواِن؟ زیربوبیان بیاسے یود.
AttachmentSize
File 13113-f-balti.mp441.01 MB

Add new comment