جنگ نهروان

جنگ نهروان

دی تقریپوینگنوجنگ نهروان امام علی(ع) سی سونا دریسےبیاسپی اِن زیربو داوانا دی جنگ پوچی بیاسے وجودینگ اونگفی اِن زیربو یتی خدمت له بیان بیاسے یود.

AttachmentSize
File 13202-f-balti.mp480.57 MB

Add new comment