تحریف قرآن شیعونی نظرینگنو(1)

انا نحن نزلنا الذکرواناله لحافظون قرآن مسلمان کنی مهمترین مرجع شوقبو اِن یوله دانشمندانِ مسلمان قائل یود حتی غیرمسلمان کن سا قائل یود. اما دشمن کنی قرانی بارینگنو شبهونگ اشین مطرح بیاسید یاشبهونینگنه چکپو تحریف قرآن اِن یا الزام پو شیعونی روله نسبت تنگسےی

انا نحن نزلنا الذکرواناله لحافظون

قرآن مسلمان کنی مهمترین مرجع شوقبو اِن یوله دانشمندانِ مسلمان قائل یود حتی غیرمسلمان کن سا قائل یود.

اما دشمن کنی قرانی بارینگنو شبهونگ اشین مطرح بیاسید یاشبهونینگنه چکپو تحریف قرآن اِن یا الزام پو شیعونی روله نسبت تنگسےیود

که شیعونگ تحریف قران له قائل یود.اما شیعونگ تحریف له قائل مید زیربو یتی خدمت له بیان بیاسےیود.

AttachmentSize
File 13114-f-balti.mp461.56 MB

Add new comment