یزیدبن معاویی شخصیت پو

یزیدبن معاویی شخصیت پو

دی تقریپوینگنودی عنوان کنیکه بحث سونگسےیود.

1- یزیدی حسب ونسبی بارینگنو

2- یزیدی اخلاقی بارینگنو

3- حکومت نا سیاستی بارینگنو

واقعه کربلا، واقعه حرِه، خانه خدا له مے تنگفو

AttachmentSize
File 13182-f-balti.mp447.82 MB

Add new comment