جنگ جمل(1)

جنگ جمل امام علی(ع) خلافتی وخلا گوماگوئےهی سونگفی جنگ پواِن مسلمان نا مسلمان کنی برینگ، دی جنگ پو طلحه،زبیر دوانا عائیشی روله ناسونگفی اِن. دی جنگ پو چاسونگفی اِن زیربی علت پو بیان بیاسےیود؟
AttachmentSize
File 13112-f-balti.mp447.43 MB

Add new comment