امام علی(ع) افتخار کن

امام علی(ع) افتخار کن

دی تقریپوینگنو یتی خدمت له امام علی (ع) افتخارکن ، فضائل کن بیان بیاسے یود.

1- فرشتونی علی(ع) نوزین بیاسے فخربیاسید.

2- حق علی(ع) نا یمبو یودپی اِن.

3- علی(ع) پیغمبری(ص) ستروق اِن.

4- علی(ع) پیغمبری(ص) رگومل اِن.

5- مؤمن نا منافقی نوزین گوعلی(ع) محبت پواِن.

6- علی(ع) قرآن نایمبویودپی اِن...(علی مع القرآن).

7- حدیث سد ابواب.

AttachmentSize
File 13183-f-balti.mp454.38 MB

Add new comment