حضرت زهراء(س)زندگیوببی جوکتو(2)

دی تقریرپوینگنوحضرت زهرا(س)سی کهوری ببی جوکتو بیاس پی مبارزونگ(تهنونگ) بیان بیاسےیود. حضرت زهراء ببی جوکتواسلامی دفاعینگنو،دوانا امامت و ولایتی،دوانا کهوری حق مسلم پووی حمایتینگنوجنگ بین شخص.یاجنگ کن یتی خدمت له بیان بیاسے یود.
AttachmentSize
File 13117-f-balti.mp448.46 MB

Add new comment