امام علی (ع)چاخاموش شخفی اِن؟

امام علی(ع)خلافت نادریسےمربوط یودپی مسائل کنینگنه چکپو امام خاموش شخفواِن. امام خاموش شخفی علت اشین یود یاعلت کنینگنه علت نیس یتی خدمت له بیان بیاسےیود 1- دین اسلام سترونگمه یودپی فری.(حفظ دین) 2- مسلمان کن کهم تهونیکه یقپی فری(اتحاداسلامی)
AttachmentSize
File 13205-f-balti_4.mp455.08 MB

Add new comment