قرآن

بزرگترین خبر در قرآن که مردم در آن اختلاف کردند ...
بزرگترین خبر در قرآن که مردم در آن اختلاف کردند ...
 مردم در قیامت آرزو میکنند ای کاش شیعه بودیم
مردم در قیامت آرزو میکنند ای کاش شیعه بودیم
اثبات وجود شب قدر در ماه مبارک رمضان و تعیین مقدرات در آن شب و رد شبهات و فضیلت شب قدر
توضیح شب قدر و معنی لغوی آیات و ماهیت شب قدر و رد شبهه
بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام مشخص می شود که خواندن این سوره در زمان ها و حالت های مختلف چه خواصی دارد
بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام مشخص می شود که خواندن این سوره در زمان ها و حالت های مختلف چه خواصی دارد
غدیر از منظر قرآن
همه دعوا بر سر کسانی است که با خدا کاری ندارند؛آیا اینها هم آمرزیده می شوند؟! بخشش توبه کنندگان چیز جدیدی نیست؛شما اثبات کنید که بدون توبه یا شفاعت یا در حال شرک و کفر،آمرزش چگونه است؟!
این تفکر برخاسته از یک پیش فرض غلط است که مبنای اومانیستی دارد؛گویا حق خدا اهمیتی ندارد و تنها حق الناس،گناه است.با این فرض،آیا گناهان میان انسانها(مانند زنا) که طرفین،راضی هستند،اشکالی ندارد؟! بلکه همه حق از خداست وبه او برمی گردد.و بزرگترین گناه ضایع کر
واجبات و محرمات،امر به معروف،نهی از منکر ،حدود و تعزیرات که از مسلمات اسلام است،اجبار هست یا نه؟!
شما کدام اسلام را می گویید که خشونت ندارد؟چه کسانی می گویند اسلام خشونت ندارد؟غربی ها انواع سلاح را دارند و می خواهند بگویند اسلام دین لطیفی است و شما بی خاصیت بشوید تا ما بیاییم کشور شما را تسخیر کنیم.حتی در برخی از کشورهای عربی قرآن را ویرایش و آیات جها