سخنرانیهای شیخ علی بهرامی نیکو در مورد آب و خشکسالی - تببین کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی ایران

نامه صوتی محرمانه به هر ایران وضعیت آینده کشور با توجه به خشکسالی  توجه این فایل در 96.3.14 ضبط شده و شرایط زمان در بعضی از مطالب عنوان شده نقش اساسی دارد

توجه فایلهای صوتی با توجه به شرایط زمان و موضوعاتی که مطرح بوده باید سنجیده شود و بعضا در جواب سوال و یا شبهه ای عنوان شده است 

پی دی اف کتاب هزار و یک قطره این پی دی اف آپدیت میشود
http://www.tvshia.com/sites/default/files/field/software/apdyt_96.12.01n...

عکس نوشته ها و پیام های نوشتاری 
http://www.tvshia.com/fa/content/52857

افزودن دیدگاه جدید