کلیپ اسیری در دستان داعش / قسمتی از فیلم اسیری در دستان داعش

این تصاویر گوشه ای از خشونت داعش می باشد این تصاویر واقعی و به دلیل خشونت قادر به پخش کامل تصاویر نمی باشیم. 18+
دریافتاندازه
فایل 0000.mp426.02 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید