عکس نوشته های "اشعار مخصوص محرم"

زدی به قلب عالَم از غمت شرر ببین شده مادر از غصّه خونجگر میان مقتل شمر از حبّ سیم و زر جدا نموده از جسمت ز کینه سر غریب مادر نور عین من وای وای وای وا

افزودن دیدگاه جدید