مسیحیت

نقد و بررسی نظریه بیگ بنگ
نقد و بررسی نظریه بیگ بنگ
چرا مسیحی نیستم ؟ قسمت سوم حضرت مریم سلام الله علیها
چرا مسیحی نیستم ؟ قسمت سوم حضرت مریم سلام الله علیها
چرا مسیحی نیستم ؟ قسمت دوم حضرت مریم
چرا مسیحی نیستم ؟ قسمت دوم حضرت مریم
چرا مسیحی نیستم ؟  / بررسی ازدواج در اسلام و مسیحیت
چرا مسیحی نیستم ؟ / بررسی ازدواج در اسلام و مسیحیت
گناه اولیه و نسبت ظلم به خداوند / چرا مسیحی نیستم ؟
چرا مسیحی نیستم ؟ آیا خداوند ظالم است ؟ گناه اولیه و نسبت ظلم به خداوند . آیا انسان گناهکار بدنیا می آید ؟ آیا حضرت عیسی و مریم گناهکار هستند ؟ اثرات وضعی گناه ... نقد و بررسی اعتراف تفاوت شفاعت و اعتراف
در ابتدا باید عرض کنم که اسلام یک دین عقلانی است و در جای جای قرآن انسانها را دعوت به تعقل و تفکر نموده است .
در ابتدا باید عرض کنم که اسلام یک دین عقلانی است و در جای جای قرآن انسانها را دعوت به تعقل و تفکر نموده است .
کلیپ بسیار زیبا : دلشدگان راه کجاست ؟ شب زدگان ماه کجاست ؟ تا به کی از ابر جدا ؟ فطرت آگاه کجاست ؟
کلیپ بسیار زیبا : دلشدگان راه کجاست ؟ شب زدگان ماه کجاست ؟ تا به کی از ابر جدا ؟ فطرت آگاه کجاست ؟