سایر

جایگاه تعدد زوجات در اسلام چیست ؟ / در پاسخ به سوال بینندگان
جایگاه تعدد زوجات در اسلام چیست ؟ / در پاسخ به سوال بینندگان
گروه چله ترک گناه ، آیا تیپ من مورد رضایت امام زمان است ؟ با امام زمان عهد بستم . چادر زیباست
گروه چله ترک گناه ، آیا تیپ من مورد رضایت امام زمان است ؟ با امام زمان عهد بستم . چادر زیباست
میخوای ایمانت قوی بشه اینو ببین
میخوای ایمانت قوی بشه اینو ببین
امروزه می‌بینیم که بیماری‌هایی مانند ایدز به وجود آمده و علت اصلی گسترش این بیماری، انجام مقاربتی است که قریب به اتفاق از طریق اعمال منافی عفت و هرزگی بوده است. همچنین کلمه «الْأَوْجَاعُ» جمع می‌باشد و اشاره به چندین درد و مرض دارد که قطعاً ایدز یکی از آن