پاسخ قرآنی دکتر ویسکرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت اول

شما کدام اسلام را می گویید که خشونت ندارد؟چه کسانی می گویند اسلام خشونت ندارد؟غربی ها انواع سلاح را دارند و می خواهند بگویند اسلام دین لطیفی است و شما بی خاصیت بشوید تا ما بیاییم کشور شما را تسخیر کنیم.حتی در برخی از کشورهای عربی قرآن را ویرایش و آیات جها

شما کدام اسلام را می گویید که خشونت ندارد؟چه کسانی می گویند اسلام خشونت ندارد؟غربی ها انواع سلاح را دارند و می خواهند بگویند اسلام دین لطیفی است و شما بی خاصیت بشوید تا ما بیاییم کشور شما را تسخیر کنیم.حتی در برخی از کشورهای عربی قرآن را ویرایش و آیات جهاد و شهادت را حذف کرده اند!

 

 

پاسخ قرآنی دکتر ویس کرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت اول

پاسخ قرآنی دکتر ویس کرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت دوم

پاسخ قرآنی دکتر ویس کرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت سوم

پاسخ قرآنی دکتر ویس کرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت چهارم

 

 

 

 

دریافتاندازه
فایل , , , , , 39.08 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید