1122 توضیح آسید علی آقا نجفی در شرح دعای عرفه الهی منی ما یلیق بلومی ومنک ما یلیق بکرمک

«از اینکه خدا جهازهای حس و شعور را پدید آورده است می‏توان فهمید که او خود، عضوها و جهازهایی اینچنین ندارد. به عبارت دیگر: اینکه برای شعور و ادراک مخلوقات، محل و آلت قرار داده دلیل است که شعور و ادراک خود او به وسیله آلت و محل نیست. از تضادّی که بین موجودا

الهی منی ما یلیق بلومی ومنک ما یلیق بکرمک

من موجودی پست هستم ، کلّ اناء بالذي فيه يرشح-      از کوزه همان برون تراود که در اوست. – از من پستی و از تو کرم بیرون میریزد – تسبیح و تحمید ، سبحان ربی العظیم و بحمده ، سبحان ربی الاعلی و بحمده، من تسبیح میکنم تو را خودم هم معرفی میکنم – نقایص ما تدل علی کمالاتک میخواستی .... –

امیر المؤمنین علی علیه السلام در مواردی متعدّد از خطبه‏های خویش به قانون تضاد اشاره فرموده است. در خطبه 184 می‏فرماید:

«بتشعیره المشاعر عرف ان لا مشعر له و بمضادّته بین الاشیاء عرف ان لا ضدّ له، و بمقارنته بین الاشیاء عرف ان لا قرین له. ضادّ النّور بالظّلمة، و الوضوح بالبهمة، و الجمود بالبلل، و الحرور بالصّرد، مؤلّف بین متعادیاتها، مقارن بین متبایناتها، مقرّب بین متباعداتها، مفرّق بین متدانیاتها

ترجمه و معنی جمله‏ها این است:

«از اینکه خدا جهازهای حس و شعور را پدید آورده است می‏توان فهمید که او خود، عضوها و جهازهایی اینچنین ندارد. به عبارت دیگر: اینکه برای شعور و ادراک مخلوقات، محل و آلت قرار داده دلیل است که شعور و ادراک خود او به وسیله آلت و محل نیست. از تضادّی که بین موجودات برقرار کرده است دانسته می‏شود که برای او ضدّی نمی‏باشد. از مقارنه‏ای که بین ایشان ایجاد کرده است شناخته می‏شود که وی قرینی ندارد. میان نور و ظلمت، وضوح و ابهام، خشکی و نم، گرما و سرما تضاد برقرار ساخته است. بین طبیعتهای دشمن و متضاد، الفت انداخته و بیگانه‏ها را به هم پیوند کرده است؛ دورها را با یکدیگر نزدیک، و نزدیکها را از یکدیگر دور ساخته است.»

خدا که ما را نیازمند آفریده تا بفهمیم که او بی نیاز است

عن ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله ع يقول :

لَمْ يَزَلِ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَبَّنَا وَ اَلْعِلْمُ ذَاتُهُ وَ لاَ مَعْلُومَ‏ وَ اَلسَّمْعُ ذَاتُهُ وَ لاَ مَسْمُوعَ وَ اَلْبَصَرُ ذَاتُهُ وَ لاَ مُبْصَرَ وَ اَلْقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَ لاَ مَقْدُورَ فَلَمَّا أَحْدَثَ اَلْأَشْيَاءَ وَ كَانَ اَلْمَعْلُومُ‏ وَقَعَ اَلْعِلْمُ مِنْهُ عَلَى اَلْمَعْلُومِ وَ اَلسَّمْعُ عَلَى اَلْمَسْمُوعِ وَ اَلْبَصَرُ عَلَى اَلْمُبْصَرِ وَ اَلْقُدْرَةُ عَلَى اَلْمَقْدُورِ قَالَ قُلْتُ فَلَمْ يَزَلِ اَللَّهُ مُتَحَرِّكاً قَالَ فَقَالَ تَعَالَى اَللَّهُ‏ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ اَلْحَرَكَةَ صِفَةٌ مُحْدَثَةٌ بِالْفِعْلِ‏ قَالَ قُلْتُ فَلَمْ يَزَلِ اَللَّهُ مُتَكَلِّماً قَالَ فَقَالَ إِنَّ اَلْكَلاَمَ صِفَةٌ مُحْدَثَةٌ لَيْسَتْ بِأَزَلِيَّةٍ كَانَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ مُتَكَلِّمَ‏

أبو بصير گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود: هميشه خداى عز و جل پروردگار ما بوده است و علم ذات او بوده گاهى كه اصلا معلومى نبوده، شنوائى ذاتش بوده آن گاه كه مسموعى وجود نداشته، ديدن ذاتش بوده آن گاه كه ديده شده‏ نبوده، قدرت ذاتش بوده و مقدورى نبوده و چون اشياء را پديد آورد و معلومى تحقق يافت، علم او تعلق به معلوم يافت و شنوائى او تعلق به مسموع يافت و ديد او تعلق به ديده شده يافت و قدرتش بر مقدور. گويد: گفتم پس هميشه خدا در حركت بوده است؟ فرمود: برتر است خدا از آن، زيرا حركت صفتى است كه با فعل پديد شود، گويد: گفتم خدا هميشه متكلم بوده؟ گويد: فرمود: به راستى كلام صفت پديدارشده‏اى است ولى ازلى نيست و خداى عز و جل بوده است و متكلم نبوده.

ما نیاز به چشم داریم ولی او نیاز به چشم ندارد

ما میبنیم زمانی که چیزی باشد ، ولی خدا میبیند بدون اینکه چیزی برای دیده شدن باشد

مناجات علی : باز شده همین حرف است

مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْمَوْلی وَاَنَا الْعَبْدُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْعَبْدَ اِلا الْمَوْلی مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْمالِکُ وَاَنَا الْمَمْلُوکُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَمْلُوکَ اِلا الْمالِکُ مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْعَزیزُ و َاَنَا الذَّلیلُ وَهَلْ یَرْحَمُ الذَّلیلَ اِلا الْعَزیزُ

 

مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْخالِقُ وَاَ نَا الْمَخْلُوقُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ اِلا الْخالِقُ مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْعَظیمُ وَاَ نَا الْحَقیرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْحَقیرَ اِلا الْعَظیمُ مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْقَوِیُّ وَاَ نَا الضَّعیفُ وَهَلْ یَرْحَمُ الضَّعیفَ اِلا الْقَوِیُّ

مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْغَنِیُّ وَاَ نَا الْفَقیرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْفَقیرَ اِلا الْغَنِیُّ مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْمُعْطی وَاَنَا السّاَّئِلُ وَهَلْ یَرْحَمُ السّاَّئِلَ اِلا الْمُعْطی مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْحَیُّ وَاَ نَا الْمَیِّتُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَیِّتَ اِلا الْحَیُّ

مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْباقی وَاَ نَا الْفانی وَ هَلْ یَرْحَمُ الْفانیَ اِلا الْباقی مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الدّاَّئِمُ وَاَ نَا الزّاَّئِلُ وَهَلْ یَرْحَمُ الزّآئِلَ اِلا الدَّّائِمُ مَوْلا یَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الرّازِقُ وَاَ نَا الْمَرْزُوقُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَرْزُوقَ اِلا الرّازِقُ

مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْجَوادُ وَاَ نَا الْبَخیلُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْبَخیلَ اِلا الْجَوادُ مَوْلایَ یامَوْلایَ اَنْتَ الْمُعافی وَاَ نَا الْمُبْتَلی وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُبْتَلی اِلا الْمُعافی مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْکَبیرُ وَاَ نَا الصَّغیرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الصَّغیرَ اِلا الْکَبیرُ

مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْهادی وَاَ نَا الضّاَّلُّ وَهَلْ یَرْحَمُ الضّاَّلَّ اِلا الْهادی مَوْلایَ یامَوْلایَ اَنْتَ الرَّحْمنُ وَاَ نَا الْمَرْحُومُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَرْحُومَ اِلا الرَّحْمنُ مَوْلایَ یامَوْلایَ اَنْتَ السُّلْطانُ وَاَ نَا الْمُمْتَحَنُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُمْتَحَنَ اِلا السُّلْطانُ

مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الدَّلیلُ وَاَ نَا الْمُتَحَیِّرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُتَحَیِّرَ اِلا الدَّلیلُ مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْغَفُورُ وَاَ نَا الْمُذْنِبُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُذْنِبَ اِلا الْغَفُورُ مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْغالِبُ وَاَ نَا الْمَغْلُوبُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَغْلُوبَ اِلا الْغالِبُ

مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الرَّبُّ و انَا الْمَرْبُوبُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَرْبُوبَ اِلا الرَّبُّ مَوْلایَ یا مَوْلایَ اَنْتَ الْمُتَکَبِّرُ وَاَ نَا الْخاشِعُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْخاشِعَ اِلا الْمُتَکَبِّرُ مَوْلایَ یا مَوْلایَ اِرْحَمْنی بِرَحْمَتِکَ وَارْضَ عَنّی بِجُودِکَ وَکَرَمِکَ وَفَضْلِکَ یا ذَاالْجُودِ وَالاِْحْسانِ وَالطَّوْلِ وَالاِْمْتِنانِ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ .

 کتاب مصباح الشریعه در نظر امام حجت بوده – بعضی روایت را از روایت میشناسند نه از سند - 94 وَ قَالَ عليه السلام اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ رِوَايَةٍ فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِيلٌ – علم رجال یعنی چه ؟ - علم رجال و بالاتر از علم رجال که علم درایه است- تفاوت فروع دین و فهم سر فروع دین – علل احکام زیاد بیان نشده است – بعضی از علماء اسرار سخن گفته اند – بیان اینکه از حرف عالم نپرسید و علل را جویا نباشد تنها عالم را پیدا کنید، مثال طبیب و دارویی که مینویسد- سوال کرد حکم خلاف عقل بود و گفتیم این از شیطان است، انگشت زن و مرد تا 30 شتر مساوی ولی مرد 40 شتر ولی زن 20 شتر ، چیزی که نمیفهمید را رد نکنید، زن و مرد در دیه مساوی هستند تا ثلث دیه ولی از ثلث بالاتر نصف میشود – هزار سوال در همین جا است ولی برای ما روشن نیست سوال .... – چرا زن و مرد در دیه مساوی نیستند چرا از ثلث نصف میشود؛ - چرا ائمه بیان اسرار احام را یاد ندادند – کسانی که به دنبال اسرار احکام هستند در توحید ضعیف هستند - از جانب شیر خدا آورده ‏ایم*** ترک واجب کرده ‏ایم سنت به جا آورده‏ ایم – بعضی از پیش خودشان خیالات میگویند و به عنوان علل احکام میگویند – اول کسی که علت احکام ساخت خلیفه دوم است : شراب خورد و یک نفر دیگر هم ته ظرف او را خورد مست کرد و او را زدند و اعتراض کرد و گفت او را باید تازیانه زد گفت شراب حرام است برای کسی است که مست کند – مسلمانها باید ببینند که اختلاف مسلمانها از کجاست – آمریکا اختلاف می اندازد تا حکومت کند – جهان اسلام خبر ندارد- یک خاطره تعریف کرد در مورد ابو محمد علی العمری – اهل سوریه نمیدانست که این زیارتخانه بچه های امام حسین چرا در شام است – شهر شام هنوز جای بنی امیه است- تا حقیقت را فهمید دشمن معاویه شد – آمریکا با اسلام اموی مشکلی ندارد- اگر امام میخواهد مبارزه کند چرا با آمریکا جنگ را شروع کرد و با شوروی جنگ نکرد- اسرار حرکتهای امام در مبارزه با آمریکا این بود که آمریکا ریشه همه­ی فسادها است – امام میدانست که شوروی رفتنی است – شوروی را آمریکا بازی داده است – پیام امام به گورباچف از طریق جوادی آملی – امام محی الدین را شیعه میدانسته و زمان زمان تقیه بوده است – آیا امام از مرگ بر شوروی تغییر کرده بوده که فرمود حضرت اقای گورباچف – خبر دادن امام از تمام شدن شوروی – دعوت کردن گورباچف به قم – امام معلم از جانب خدا بود – مرگهای شما برای شوروی مرگ میاورد – امام نسبت به آمریکا و اسرائیل خیلی هشدار داده است – آمریکا و اسرائیل ریشه همه فسادها – اول اسرائیل را میخواستند یک از ایالتهای آمریکا نامگذاری کنند - 81لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ  مائده – نبض اقتصاد دنیا در دست یهود است – بیصدا دارند ریشه اسلام را میزنند – اسرائیل باید محد شود – دین با سیاست ممزوج است – دین یعنی مبارزه با اشرار این اصل دین است – امریکا بخواهد رابطه بر قرار کند سر ما را کلاه میگذارد- تعریف از حضرت اقا در مبارزه با آمریکا – کسانی که میگفتند که اگر مذاکره با عراق میخواهیم انجام دهیم با آمریکا مذاکره کنیم که آقا ورود کرد – اقا مظلومیتی دارد که هم جای امام نشسته و هم .... – آقا را خبرگان معین نکرد خدا معین کرد – خبرگان مامور تشخیص هستند نه مامور نصب – ما تا زمانی که با آمریکا در یک جوب نرفته­ایم در صراط هستیم ولی وقتی ... – امریکا ثروتمند و قدرتمند و .... کسی که با آمریکا کنار بیاید کنار آمدن عبد و مولی است – کسی که با آمریکا کنار بیاید با روسای شیاطین کنار آمده است – آمریکا را 50 نفر به چالش کشیده است – دو چیز سفارش میکنم : عدوات با دشمن – در قیامت تولی و تبری را میسنجند و این قلب است – چرا به اسرائیل اسلحه میدهد –

وَ قَدْ مَکَرُوا مَکْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللَّهِ مَکْرُهُمْ وَ إِنْ کانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ46 و آنها نهایت مکر خود را به کار زدند و ( سزای ) نیرنگشان نزد خداست ، هر چند از نیرنگشان کوه ها هموار گردد . ابراهیم – نا رضایتی ها در آمریکا – عراق متجاوز است پس چرا کمک کردید – چرا هواپیمای مسافر بری را زدید – فرمان بمباران شیمیایی تمام کشور – عظمت حرکت اباعبد الله – این نهضت ادامه کربلا است – نهضت ما حیسنیه – قطع نامه برای تجدید قوا است و قوای ما عقده در دل دشمن است و علم توحید است – دریچه توحیدی برای دیدن عالم – بحث قطعنامه را مطرح میکند – چرا در مک فارلین امام نپذیرفت ولی جای دیگر را پذیرفت – قطعنامه تمام اقتصاد آنها را بهم ریخت – امام پیشبینی کرد ادامه جریانات را – آمریکا بقیه را سنگ اسنجاءمیکند – توطئه­های پیچیده سیاسی که خدا عنایت میکند – پهلوان که فقط زور نمیخواهد عقل هم میخواهد – کار انقلاب گیر کند دست خدا بیرون میاید – خمینی یکی از اسماء الله است – مظهر دنیایی اسم اگر برود ریشه هست و قطع نمیشود – امام را زنده میبینم – امام نمیمیرد –

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق     ثبت است بر جریده عالم دوام ما – بعد الهی خمینی نمرده است – سیاست ما گریه است و روضه است – مجالس ما معجون است – محرم و صفر اسلام را زنده نگاه داشته است – امام شنیده ام که سخن میگویید روشه نمیخوانید – هر که عزیز بود را امام به کربلا برد –

روضه طفلان امام حسن – روضه برگشت ذوالجناح به خیمه – روضه عبد الله ابن الحسن

 

برای شنیدن مباحث صوتی خشکسالی به کانال تلگرام مراجعه نمایید 
 

کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی ایران از طرق غیرعادی در عرض چند ماه به کمک اسماء الله –

ادمین .
@Hodhodbash
کانال 
@hodhodbashid

tvshi.com

09198844798

ا

افزودن دیدگاه جدید