پاسخ قرآنی دکتر ویسکرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت چهارم

همه دعوا بر سر کسانی است که با خدا کاری ندارند؛آیا اینها هم آمرزیده می شوند؟! بخشش توبه کنندگان چیز جدیدی نیست؛شما اثبات کنید که بدون توبه یا شفاعت یا در حال شرک و کفر،آمرزش چگونه است؟!

آقامیری؛ترس و طمع،به خدا نزدیک نمی کند!( ایشان به کمرنگ کردن جهنم به عنوان مظهر غضب الهی و انتقام او می پردازد و  این که جهنم را به عنوان بیمارستان مطرح می کند)

تحلیل  انکار عذاب : یا خود شخص اهل گناه است و راهی برای خود می جوید یا برای خوشایند گنهکاران،دین و آخرت خود را حراج نموده است یا جاهل است.

 

 

 

پاسخ قرآنی دکتر ویس کرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت اول

پاسخ قرآنی دکتر ویس کرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت دوم

پاسخ قرآنی دکتر ویس کرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت سوم

پاسخ قرآنی دکتر ویس کرمی بر ادعاهای بی اساس سید حسن آقامیری - قسمت چهارم

دریافتاندازه
فایل veyskarami4.mp449.61 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید