جایگاه تعدد زوجات در اسلام چیست ؟ / در پاسخ به سوال بینندگان

جایگاه تعدد زوجات در اسلام چیست ؟ / در پاسخ به سوال بینندگان

در پاسخ به بینندگان محترم تی وی شیعه دات کامwww.tvshia.com سوال سی و یکم : فلسفه و جایگاه تعدد زوجات در اسلام چیست ؟

افزودن دیدگاه جدید