کلیپ بسیار زیبا : دلشدگان راه کجاست ؟ شب زدگان ماه کجاست ؟ تا به کی از ابر جدا ؟ فطرت آگاه کجاست ؟

کلیپ بسیار زیبا : دلشدگان راه کجاست ؟ شب زدگان ماه کجاست ؟ تا به کی از ابر جدا ؟ فطرت آگاه کجاست ؟

کلیپ بسیار زیبا : دلشدگان راه کجاست ؟ شب زدگان ماه کجاست ؟ تا به کی از ابر جدا ؟ فطرت آگاه کجاست ؟

دریافتاندازه
فایل 7nxsstru8sgc8e.mp43.38 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید