SAYYIDAT FATIMA (S.A) NDANI YA SAHIH BUKHARI NA MUSLIM Sehemu ya 4

Omar Bin Khattab anaweka wazi: Mtazamo wa Masahaba wawili yaani Imam Ali (a.s) na Abbas Ami ya Mtume (s.a.w.w) juu ya Abubakar na mwenyewe Omar ya kwamba: Walikiwaona kuwa wao ni waongo, watenda dhambi, wadanganyifu, na wenye kufanya usaliti na khiyana ka

Omar Bin Khattab anaweka wazi: Mtazamo wa Masahaba wawili yaani Imam Ali (a.s) na Abbas Ami ya Mtume (s.a.w.w) juu ya Abubakar na mwenyewe Omar ya kwamba: Walikiwaona kuwa wao ni waongo, watenda dhambi, wadanganyifu, na wenye kufanya usaliti na khiyana katika amana.

Add new comment