Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, tawassul, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili,
1. Kufanyia tawassul kwa mujibu wa Qur’an. 2. Sera za Manabii katika kufanyia tawassul. 3. Tawassul kwa walio hai, na waliokufa, na ambao hawajaumbwa.
Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, Utume, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili,
1. Madhumuni ya Shiriki na ukafiri na anayekuf akiwa katika hali ukafiri na ushirikina. 2. Uzito wa dhambi ya Shiriki na ukafiri.
Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, Utume, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili,
1. Maana ya ushirikina. 2. Tofauti kati ya shiriki na ukafiri. 3. Tahadhari ya kufanyia shiriki. 4. Aina za shiriki.
Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, Utume, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili,
1. Madhara ya ushirikina. 2. Hatma ya anaemshirikisha Mungu.
Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, Utume, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili,
1. Tofauti kati ya Shiriki na Tawassul. 2. Nini maana ya Shiriki, Kufuru na tawassul.
Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, Utume, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili,
1. Je! Mungu anamsamehe aliyemshirikisha. 2. Mshirikina kwa mujibu wa tamko la Qur’an.
Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, Utume, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili,
1. Fadhila za Mwezi wa Rajab. 2. Amali za mwezi huo. 3. Daraja la watu wanao adhimisha Mwezi huo siku ya Kiama. 4. Sababu ya kufadhilika mwezi wa Rajabu.
Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, Utume, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili,
1. Kafiri kwa mujibu wa tamko la Qur’an. 2. Miongoni mwa wasifa wa wale wanao kwenda sambamba na Mshirikina na Kafiri.
Dini, Imani, Uislam, Uimam, amani, haki, batili, Qur’an, Mtume, Imam, Uongofu,
1. Nisingi ya DIni ya Kiislam. 2. Madhumuni na maana yake. 3. Umuhimu wa amali za mja kulingana na misingi ya Dini. 4. Mfumo wa mja kumuelekea Mola wake
Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, Utume, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili,
1. Amri za kujitenga na Kamari. 2. Kufauli kwa kuacha makatazo. 3. Kamari hupelekea uadui na uhasama. 4. Kamari humzuia mwanadamu kusali na kumdhukuru Allah.
Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, Utume, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili,
1. Muamala wa Ali bin Abi Taalib pamoja na Mungu wake. 2. Madhumuni ya kushuka Aya ya Laylatul Mabiit. 3. Wafasiri wa Kisunni wakiri tukio hilo.
Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, Utume, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili
1. Nini maana ya riba? 2. Riba katika Uislam. 3. Riba katika Qur’an. 4. Riba katika Hadithi. 5. Riba na athari zake za mtu binafsi na jamii.
Dini, Uislamu, Uimamu, Mtume, Imam, Utume, Qur’ani, Ushia, Usunni, sahaba, Nabii, pepo, Jahannam, haki, batili,
1. Maisha ya Abu Talib kwa muhtasari. 2. Nasaba yake na jina. 3. Ushujaa wake wa kumtetea Mtume. 4. Imani ya Abu Talib.
Hijabu, stara, Jilbabi, kanzu, suruali, Dini, Mtume, Hadithi, Aya, Riwaya, Imamu, Qur’an, Ahkam, Akhlaq, Matamanio, Tamaa, Hawaa,
1. Maana ya neno Hijabu. 2. Maana ya neno Stara. 3. Matumizi ya maneno ya Hijabu na Stara katika Uislam. 4. Tamaduni za kale kuhusiana na hijabu.
Hijabu, mwanamke, jamii, Qur’an, Uislam, utulivu, wa, nafsi, Mtume, kizazi, mafundisho, sunna, Hadithi, stara,
1. Madhumuni ya allah kumfaradhishia mwanamke Hijabu. 2. Madhara ya mwanamke kuto jisitiri katika jamii. 3. Makosa ya kuiga tamaduni za wamagharibi. 4. Faida za Hijabu ya mwanamke kwa ajili...
Hijabu, stara, Jilbabi, kanzu, suruali, Dini, Mtume, Hadithi, Aya, Riwaya, Imamu, Qur’an, Ahkam, Akhlaq, Matamanio, Tamaa, Hawaa
1. Vita dhidi ya Mtume na Ahlulbayt wake. 2. Makosa ya jinai dhidi ya waislamu. 3. Mauwaji ya maulamaa. 4. Kuhujumu mali za Waislamu. 5. Kuvunja maneneo ya historia ya Uislamu. 6. Uvunjaji...
Talaka, mke, mume, ndoa, kanuni, uopendo, Dini, Uislamu, mahaba, mawada, Imamu, Uimam, Suhia, Usunni,
1. Athari ya Talaka kwa jamii mzima. 2. Athari na madhara ya mtengano wa Wazazi kwa watoto. 3. Malezi ya Watoto baada ya mtengano wa wazazi.
Talaka, mke, mume, ndoa, kanuni, uopendo, Dini, Uislamu, mahaba, mawada, Imamu, Uimam, Suhia, Usunni,
1. Vyanzo vya talaka. 2. Ni zipi sababu zinazopelekea talaka kutokea?
1. Je! Toba ya mshirikina inakubalika. 2. Ni zipi daraja za toba? 3. Kauli ya Allah kuhusu washirikina. 4. Tamko la Qur’an kuhusu Washirikina na Makafiri.
Uislam, Ushia, Shia, Mshia, Muislam, Mtume, Uimam, Qur’an, Tawrat, Bible, Injili, Mwenyezi, Mungu,
1. Shub,ha za ukufurishaji za Mawahabi dhidi ya Shia.