Upotoshwaji wa Qur’an Sehemu ya pili

1. Kasoro ndani ya kitabu cha Mungu. 2. Je! Ni kweli mashie wanakanusha Qur’an tuliyo nay oleo hii. 3. Je! Uthaman ndiye mpangiliaji wa Qur’an hii ya leo.

Kasoro ndani ya kitabu cha Mungu.

Je! Ni kweli mashie wanakanusha Qur’an tuliyo nay oleo hii.

Je! Uthaman ndiye mpangiliaji wa Qur’an hii ya leo.

Add new comment