FADAK YA SAYYIDAT FATIMA (S.A). KUHUSU HOTUBA YA SAYYIDAT FATIMA (S.A) NDANI YA MSIKITI WA MTUME (S.A.W.W) IKIHUSIANA NA KADHIA YA FADAK. Sehemu ya 11

Muhtasari wa sehemu iliyopita.Kuikataa kauli na madai ya Sayyidat Fatima (s.a) ni kuikataa kauli ya Menyeezi Mungu (s.w) kama ilivyo katika Ayatut-Tat-hiri.Kumpenda Sayyidat Fatima (s.a) ni jambo la wajibu na sio ombi. Sayyidat Fatima (s.a) anawawakilisha

Muhtasari wa sehemu iliyopita.Kuikataa kauli na madai ya Sayyidat Fatima (s.a) ni kuikataa kauli ya Menyeezi Mungu (s.w) kama ilivyo katika Ayatut-Tat-hiri.Kumpenda Sayyidat Fatima (s.a) ni jambo la wajibu na sio ombi.
Sayyidat Fatima (s.a) anawawakilisha wanawake wote wa Umma huu kwa mujibu wa Ayatul-Mubahala.

 

Add new comment