FADAK YA SAYYIDAT FATIMA (S.A). KUHUSU HOTUBA YA SAYYIDAT FATIMA (S.A) NDANI YA MSIKITI WA MTUME (S.A.W.W) IKIHUSIANA NA KADHIA YA FADAK. Sehemu ya 13

Himidi zote ni zake Mwenyeezi Mungu (s.w) kutokana na Neema zake mbalimbali kwa Mwanadamu.Na himidi zote ni zake Allah (s.w) kutokana na Neema zake za jumla alizoziumba mwanzo kwa ajili ya kuja kumkirimu kwazo mwanadamu kabla hata ya kumuumba mwanadmu.Maa

Himidi zote ni zake Mwenyeezi Mungu (s.w) kutokana na Neema zake mbalimbali kwa Mwanadamu.Na himidi zote ni zake Allah (s.w) kutokana na Neema zake za jumla alizoziumba mwanzo kwa ajili ya kuja kumkirimu kwazo mwanadamu kabla hata ya kumuumba mwanadmu.Maana na tofauti ya maneno haya:Neema,A’lai na Minani.

Add new comment