Bibi Fatima baada ya kifo cha Mtume (s.a.w.w) Sehemu ya tatu

1. Abubakr ajutia 2. Fadak na hatma yake 3. Uhalilahsaji usiofaa na jawabu lake 4. Mas’haf ya Bibi Fatima (a.s) 5. Wasia wa Bibi Fatima (a.s)

Abubakr ajutia

Fadak na hatma yake

Uhalilahsaji usiofaa na jawabu lake

Mas’haf ya Bibi Fatima (a.s)

Wasia wa Bibi Fatima (a.s)

Add new comment