امام حسین ع

جرج شکور/ ادیب و نویسنده مسیحی لبنانی الاصل
قسمتی از سروده‌های جرج شکور، ادیب و نویسنده مسیحی لبنانی الاصل از مجموعه کتاب «حسین حسین» و ارادت او به سردار شهید کربلا را در ادامه می خوانید. «بر ضمیر انسان، خونی به مثابه آتش نورانی می‌نشیند، زمانی که حق سربریده می‌شود و قصابان آن کافر باشند. خون حسین
نوشتم اول خط بسمه‌ تعالی سر  بلندمرتبه پیکر، بلندبالا سر
فقط به تربت اعلات سجده خواهم کرد که بندۀ‌ تو نخواهد گذاشت هرجا سر قسم به معنی «لا یمکن الفرار از عشق» که پر شده است جهان از حسین سرتاسر نگاه کن به زمین! ما رایت الا تن به آسمان بنگر! ما رایت الا سر سری که گفت من از اشتیاق لبریزم به سرسرای خداون
شعر: باز این چه شورش است که در اربعین توست
شعر: باز این چه شورش است که در اربعین توست
دو بیتی های اربعین
دو بیتی های اربعین
شعر در رابطه با حضرت عباس : سینه من حرم توست مدد یا عباس
سینه من حرم توست مدد یا عباس هرچه دارم کرم توست مدد یا عباس آسمانها ابتدای نقطه سیرت بود عرش زیر قدم توست مدد یا عباس
شعری زیبا مناسب ماه محرم
شمیم عاطفه در کوچه ها رها شده است/دوباره هر شب من رنگ کربلا شده است