حدیث

روایاتی قابل تامل از حقوق مسلمان بر مسلمان
روایاتی قابل تامل از حقوق مسلمان بر مسلمان برگرفته از کتاب آداب معاشرت با مردم در سیره و سخن پیشوایان ترجمه کتاب العشرة وسایل الشیعه نویسنده: شیخ حر عاملی مترجم: ترجمه:محمد علی مقدس
هفت حق مسلمان بر مسلمان دیگر
معلی بن خنیس گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: حق مسلمان بر مسلمان چیست؟ فرمود: مسلمان هفت حق واجب دارد که کلا بر گردن مسلمان دیگر واجب است و اگر در مورد هر یک از آنها کوتاهی کند، از ولایت و طاعت خدا خارج شده
تمام كسانى كه به خدا ايمان داشته و با رسول اكرم (صلى الله عليه وآله)و اهل بيت او دشمنى نداشته باشند مشمول شفاعت مى گردند. البته برخى از افراد به خاطر سوابق نيكشان زودتر از اين رحمت الهى بهره مند مى شوند و برخى ديرتر، امّا در هر صورت سرانجام اين دريچه رحمت