شعر در رابطه با حضرت عباس : سینه من حرم توست مدد یا عباس

سینه من حرم توست مدد یا عباس هرچه دارم کرم توست مدد یا عباس آسمانها ابتدای نقطه سیرت بود عرش زیر قدم توست مدد یا عباس

سینه من حرم توست مدد یا عباس

هرچه دارم کرم توست مدد یا عباس

آسمانها ابتدای نقطه سیرت بود

عرش زیر قدم توست مدد یا عباس

 

بخشش کوهی به کاهی از کرم

ذره ای،لطف کم توست مدد یا عباس

قبله هر عاشق صاحب دلی

طاق ابروی خم توست مدد یا عباس

در کنار کعبه چون تکیه زند

دست مهدی علم توست مدد یا عباس

جای جای بدنت زخم غم عشق بود

اشک شیعه مرحم توست مدد یاعباس

روز محشر شافع سینه زنانت ساقیا

دستهای قلم توست مدد یا عباس

شاعر : میلاد یعقوبی

افزودن دیدگاه جدید