اهل بیت علیهم السلام

Peran Imam Baqir as dalam Penyebaran Ilmu
Imam Muhammad Baqir as adalah Imam kelima pengikut Syiah Itsna Asyari yang oleh lisan Rasulullah Saw beliau diberi gelar, Baqir al 'Ulum (yang mengungkap dan menyebarkan ilmu).