امام رضا علیه‌ السلام

درسهایی از سبک زندگی اسلامی در محضر امام رضا(علیه السلام)
خداوند قـرآن را به عنوان راه هـدایت فرستاده و ما باید از آموزه های آن درس بگیریم و راه دیگر را نرویم که گمراه می شویم.
آقايمان آمد عبا روي سرش بود رنگ کبودي بر تمام پيکرش بود // در کوچه ياد ماجراي کوچه افتاد يافاطمه يافاطمه ذکر لبش بود
شهادت امام رضا علیه السلام از زبان اباصلت هروی . اباصلت هروی می گوید: من در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم. به من فرمود:« ای اباصلت! داخل این قبّه ای که قبر هارون است، برو و از چهار طرف آن کمی خاک بردار و بیاور.»
در زمان فرمانروایى هارون عباسى پس از شهادت امام کاظم علیه السلام، عدّه‏اى به فرماندهى "جلودى" كه مردى سفّاك و بی‌رحم بود، مأموریت یافتند به محلّه بنى‌هاشم در شهر مدینه منوّره حمله كنند، و تمام خانه‏ها را به تاراج بكشند.