عکس نوشته

مجموعه پوسترهای "زن قبل از اسلام"  / جایگاه زن پیش از اسلام
این شوهر است که وارد خانواده زن می شود. زن در امر چاره اندیشی برای رفع مشکلات، موجودی نیرومند بوده است. ساعات درازی را به انجام کارهای دشوار می پرداخته و حتی در راه حفظ جان فرزندان قبیله اش، تا سر حد مرگ با متجاوزین می جنگیده و مقاومت می کرده است....
علی مطهری: شاید اگر امام رضا هم بود، پای کنسرت می نشست.
امام رضا هم شاید پای کنسرت می نشست.... علی مطهری
این چه حکمی است آزاد در برابر آزاد ، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن ... اگر یک کسی زد یک برده را کشت ایا آزاد را نمیکشیم ، اصلا عبد و آزاد داریم ما ، اصلا اسلام عبد و آزاد قبول داره ؟  کتب علیکم القصاص فی القتلی این برای کدام جامعه است ... به قاتل میگه داداش فمن عفی له من اخیه شیء
آقامیری: عفو و بخشیدن، حیات جامعه است، نه قصاص
مجموعه پوستر سردار شهید حسین همدانی "شهید حریم"
عکس نوشته های شهدای مدافع حرم
مجموعه عکس نوشته های "راه شهید پیام شهید"
پوستر انتحاری طالبان وهابی در کویته پاکستان
انتحاری امروز طالبان وهابی در کویته پاکستان که تا به حال 70 شهید و بیش از 110 زخمی به جای گذاشت. طالبان وهابی مسئولیت این حمله را پذیرفتند.