پوستر انتحاری طالبان وهابی در کویته پاکستان

انتحاری امروز طالبان وهابی در کویته پاکستان که تا به حال 70 شهید و بیش از 110 زخمی به جای گذاشت. طالبان وهابی مسئولیت این حمله را پذیرفتند.

انتحاری امروز طالبان وهابی در کویته پاکستان که تا به حال 70 شهید و بیش از 110 زخمی به جای گذاشت. طالبان وهابی مسئولیت این حمله را پذیرفتند.

افزودن دیدگاه جدید