انکار حجیت قرآن / انحرافات حسن آقامیری

آقامیری: عفو و بخشیدن، حیات جامعه است، نه قصاص

سالهاست که وهابیت، شیعیان را از اسلام خارج می داند و می گوید: شیعیان به این قرآن فعلی، اعتقادی ندارند و  قائلند که این قرآن تحریف شده.
از طرف دیگر، دنیای استکبار نیز سالها، به دلایلی از جمله قصاص، اسلام را متهم به پایمالی حقوق بشر  می کند.
حسن آقامیری در پادکاست   “قصاص” رسماً  اعلام می کند که : چون نظم آیات بهم خورده و روایات و شان نزولها در دست نیست، لذانمی توانیم برای این زمان، حکم قصاص را از این قرآن، استنباط کنیم .
او همچنین  در مخالفت صریح  با قرآن می گوید: “عفو و بخشیدن، حیات جامعه است، نه قصاص”.
در حالی که قرآن می گوید: لكم فی القصاص حیاةٌ (بقره-179)
این حرفهای آقامیری، برخلاف اعتقادات شیعیان، بلکه مسلمانان است و ایشان در پی تئوریزه کردن “عدم حجیّت قرآن” می باشد.
ما رسمااعلام می کنیم که حرفهای حسن آقامیری  بر خلاف اعتقادات شیعیان و  به پیروان مکتب اهلبیت (علیهم السلام)  هیچ ربطی ندارد.

انکار حجیت قرآن / انحرافات حسن آقامیری

افزودن دیدگاه جدید