شهدا

مجموعه پوستر سردار شهید حسین همدانی "شهید حریم"
عکس نوشته های شهدای مدافع حرم
مجموعه عکس نوشته های "راه شهید پیام شهید"
پوستر انتحاری طالبان وهابی در کویته پاکستان
انتحاری امروز طالبان وهابی در کویته پاکستان که تا به حال 70 شهید و بیش از 110 زخمی به جای گذاشت. طالبان وهابی مسئولیت این حمله را پذیرفتند.