اهل بیت ع

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ สตรีตัวอย่าง ตอนที่สี่
เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ หลังจากการจากไปของท่านศาสดามุฮัมมัด
ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ สตรีตัวอย่าง ตอนที่สาม
ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ คือ บุคคลหนึ่งที่โองการอัลกุรอานได้กล่าวอย่างชัดเจน ในเรื่องการเสียสละของท่าน ซึ่งกล่าวไว้ในซูเราะฮ์อัลอินซานว่า พวกเขาได้ให้อาหารด้วยกับความรักให้กับคนยากจนขัดสน ,เด็กกำพร้าและเชลยศึก
ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ สตรีตัวอย่าง ตอนที่สอง
ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ คือ บุคคลหนึ่งที่เอกองค์อัลลอฮ์ทรงขจัดมลทินออกและทรงทำให้สะอาดบริสุทธิ์ อีกทั้งเป็นแบบอย่างให้กับมนุษยชาติทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสตรี หรือ บุรุษเพศก็ตาม
ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์สตรีตัวอย่าง ตอนที่หนึ่ง
ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ คือ แบบอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์ทั้งสตรีและบุรุษ
ยังมีโองการจากอัลกุรอานมากมาย หรือมีมากกว่า 300 โองการที่กล่าวถึง ความสูงส่งและความประเสริฐของท่านอิมามอะลี อิบนุ อะบีฏอลิบ
โองการแรกที่กล่าวถึงอิมามอะลี คือ ในซูเราะฮ์อัลฟาติฮะฮ์ اهدنا الصراط المستقیم อะลีคือ แนวทางที่เที่ยงตรง
โองการแรกที่กล่าวถึงอิมามอะลี คือ ในซูเราะฮ์อัลฟาติฮะฮ์ اهدنا الصراط المستقیم อะลีคือ แนวทางที่เที่ยงตรง
ท่านอิมามฮุเซน (อ)ลุกขึ้นต่อสู้โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงประชาชาติอิสลาม เพราะว่า ในยุคสมัยของท่าน อิสลามมีเพียงแค่ชื่อเท่านั้น แตกต่างกับพฤติกรรมของบรรดามุสลิมโดยสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้ ท่านอิมามฮุเซนจึงต้องลุกขึ้นทำการกิยามหรือการปฏิวัติอิสลาม
ท่านอิมามฮุเซน (อ)ลุกขึ้นต่อสู้โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงประชาชาติอิสลาม เพราะว่า ในยุคสมัยของท่าน อิสลามมีเพียงแค่ชื่อเท่านั้น แตกต่างกับพฤติกรรมของบรรดามุสลิมโดยสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้ ท่านอิมามฮุเซนจึงต้องลุกขึ้นทำการกิยามหรือการปฏิวัติอิสลาม
ท่านศาสดาแห่งอิสลามกล่าวว่า ฮุเซนมาจากฉัน และฉันมาจากเขา เป็นวจนะที่บ่งบอกถึงความสูงส่งของท่านอิมามฮุเซน (อ)
ท่านศาสดาแห่งอิสลามกล่าวว่า ฮุเซนมาจากฉัน และฉันมาจากเขา เป็นวจนะที่บ่งบอกถึงความสูงส่งของท่านอิมามฮุเซน (อ)
นบูวัต (สภาวะความเป็นศาสดา) ตอนที่10
นบูวัต (สภาวะความเป็นศาสดา)
อะมั้ลภาคปฏิบัติวันเฆาะดีรคุม ตอนที่ 1
วันเฆาะดีรคุม เป็นวันแห่งการทวงพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมอบไว้ให้กับมวลมนุษย์ ดังนั้นในวันนี้ มีการปฏิบัติหลายอย่าง 1.การถือศีลอด 2.การทำนมาซ 3.การจ่ายทาน(ศอดะเกาะฮ์)
วันเฆาะดีรคุม เป็นวันแห่งการทวงพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมอบไว้ให้กับมวลมนุษย์ ดังนั้นในวันนี้ มีการปฏิบัติหลายอย่าง 1.การถือศีลอด 2.การทำนมาซ 3.การจ่ายทาน(ศอดะเกาะฮ์)
วันเฆาะดีรคุม เป็นวันแห่งการทวงพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมอบไว้ให้กับมวลมนุษย์ ดังนั้นในวันนี้ มีการปฏิบัติหลายอย่าง 1.การถือศีลอด 2.การทำนมาซ 3.การจ่ายทาน(ศอดะเกาะฮ์)
เฆาะดีรคุม ในอิสลาม ตอนที่ 1
เหตุการณ์เฆาะดีรคุมถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านศาสดามุฮัมมัดได้รับพระบัญชาแห่งอัลลอฮ์ให้ประกาศภารกิจที่ใหญ่ นั่นก็คือ การประกาศแต่งตั้งท่านอิมามอะลี อิบนิ อะบีฏอลิบ เป็นตัวแทนและผู้สืบทอดเจตนารมณ์ภายหลังจากท่านศาสดา
เฆาะดีรคุมในอิสลาม
หลังจากการแต่งตั้งท่านศาสนทูต ท่านศาสดาได้ประกาศถึงผู้ที่สืบทอดและตัวแทนของท่านแม้แต่ในสงครามสมรภูมิรบก็แต่งตั้งตัวแทนของท่าน นั่นก็คือ ท่านอิมามอะลี เป็นตัวแทนของท่าน เพราะว่ามีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งผู้นำหลังจากศาสดา คือ ใคร
เฆาะดีรคุมในอิสลาม ตอนที่ 3
โองการอัลกุรอานกล่าวถึงการแต่งตั้งตัวแทนหลังจากท่านศาสดาไว้อย่างชัดเจนว่า โอ้ศาสนทูตเอ๋ย จงประกาศภาระกิจสำคัญที่ลงมาสู่เจ้า หากว่าเจ้าไม่ปฏิบัติ เท่ากับตลอดระยะเวลา 23 ปี ในการเผยแพร่นั้นสูญเปล่า จะเห็นได้ว่าการงานที่สำคัญนั้น คือ การงานอะไร
เฆาะดีรคุมในอิสลาม
วันนี้ฉันได้ทำให้ศาสนาของสูเจ้าสมบูรณ์แล้วสำหรับสูเจ้า และฉันได้ประทานความโปรดปรานของฉันอย่างครบถ้วนแก่สูเจ้า และฉันได้เลือกอิสลามเป็นศาสนา
 วิธีการรู้จักบรรดาศาสดา
วิธีการรู้จักบรรดาศาสดา
วิธีการรู้จักบรรดาศาสดา