อะฮ์ลุลบัยต์ในอัล-กุรอาน ตอนที่ 2

โองการที่ ๒๓ ซูเราะฮฺอัชชูรอ กล่าวถึง สิทธิของความรักที่มวลมนุษย์ต้องมอบให้กับอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ทายาทชั้นใกล้ชิด (กุรฺบา) ของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ตามบัญชาของอัลลอฮฺ

 

๒. โองการที่ ๒๓ ซูเราะฮฺอัชชูรอ กล่าวถึง สิทธิของความรักที่มวลมนุษย์ต้องมอบให้กับอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ทายาทชั้นใกล้ชิด (กุรฺบา) ของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ตามบัญชาของอัลลอฮฺ เพราะเป็นสิ่งเดียวที่ท่านได้ขอจากอัลลอฮฺ (ซบ.) เพื่อเป็นรางวัลในการประกาศสารธรรมของพระองค์นั้นคือ ความรักที่มีต่อทายาทชั้นใกล้ชิด หมายถึงเฉพาะความรักที่มีต่อทายาทของท่านศาสดาเท่านั้นที่สามารถเป็นรางวัลตอบแทนการงานที่ยิ่งใหญ่ของท่านศาสดาได้ ความว่า

 

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

“จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ฉันมิได้ขอรางวัลตอบแทนใด ๆ เพื่อการนี้ เว้นแต่เพื่อความรักใคร่ในเครือญาติที่ใกล้ชิด”

 

มีความเห็นพร้องตรงกันทั้งสุนนี และชีอะฮฺว่า โองการดังกล่าวได้ลงให้กับอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)

 

 ท่านอะฮ์หมัด บิน ฮัมบัล ได้บันทึกไว้ในมะนากิบ, ท่านฮาฟิซ อิบนิมุนซัรฺ, ฮาฟิซ อิบนิอบีฮาตัม, ฮาฟิซ ฏ็อบรอนี, ฮาฟิซ อิบนิมุรฺดะวียะฮฺ, วาฮิดี มุฟัซซิรฺ, ษะอฺละบี มุฟัซซิรฺ, ฮาฟิซ อิบรอฮีม, บักวา มุฟัซซิรฺ, ฟะกีฮฺ อิบนุลมะฆอซิลี, ได้รายงานจากท่านอิบนุอับบาสว่า

 

لما نزلت هذه الآية قِيل يارسول اللّه من قرابتك هؤلاء الّذين وجبت علينا مودّتهم,فقال:على وفاطمة وابناهما

 

“เมื่อโองการดังกล่าวได้ถูกประทานลงมา มีผู้ถามท่านศาสดาว่า ใครกันหรือทายาทชั้นใกล้ชิดของท่านที่เป็นวาญิบที่พวกเราต้องรักพวกเขา? ท่านตอบว่า อะลี ฟาฏิมะฮฺ และบุตรทั้งสองของเขา”

 

ท่านมุหิบบุดดีน ฏ็อบรีย์ ได้บันทึกไว้ใน ซะคออิรฺ, ซะมัคชะรี ในกัชชาฟ, หัมวีนี ในฟะรออิด, นิชาบูรี ในตับซีรฺของท่าน, อิบนุฏ็อลหะฮฺ ชาฟิอี ใน มะฏอลิบุซซุอูล, รอซี ในตับซีรฺของท่าน, อบูสอีด, อบูหัยยาน, และนัซฟีได้บันทึกไว้ในตับซีรฺของท่าน, ฮาฟิซ หัยษัมมี ในมัจมะอฺ, อิบนุ ศับบาฆฺ มาลิกี ในฟุศูล, และฮาฟิซ กันญี ในกิฟายะฮฺ อัฏฏอลิบ, ได้รายงานริวายะฮฺข้างต้นไว้เช่นกัน

 

ท่านกิสฏ่อลานี ได้บันทึกไว้ใน อัล-มะวาฮิบุล ละดุนนียะฮฺว่า

 

اَلْزَم اللّه مودّة قُرباه كافةَ بَريّته وفرض مجبّة جُمله اهل بيته المعظّم وذُرّيته فقال تعالى: قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

 

“อัลลอฮฺ ทรงกำหนดให้ความรักที่มีต่อทายาทชั้นใกล้ชิดของท่านศาสดาเป็นวาญิบสำหรับทุกคน ซึ่งการเป็นวาญิบในการรักอะฮ์ลุลบัยต์ผู้ทรงเกียรตินั้นทรงตรัสว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ฉันมิได้ขอรางวัลตอบแทนใด ๆ เพื่อการนี้ เว้นแต่เพื่อความรักใคร่ในเครือญาติที่ใกล้ชิด”

 

ริวายะฮฺดังกล่าว ท่านซัรฺกอนีย์ ได้บันทึกไว้ใน ชัรฺหุลมะวาฮิบ, อิบนุหะญัรฺ ในศอวาอิก, ซุยูฏีย์ ในอะหฺยาอุลมัยยิต, อิตติฮาด กับ ชับลันญี ในนูรุลอับศอรฺ, และท่านศอบบาน ได้บันทึกไว้ใน อัสอาฟุลรอฆิบีน.

 

ท่านฮาฟิซ อบูอับดิลลาฮฺ มุลลา ได้บันทึกไว้ในหนังประวัติศาสตร์ของท่านว่า

 

انّ رسول اللّه قال:انّ الله جعل اجرى عليكم المودة فى اهل بيتى وانّىسائلكم غداعنهم

 

ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) กล่าวว่า “แท้จริงอัลลอฮฺได้กำหนดรางวัล (ในการเผยแพร่สาส์นของฉัน) ไว้กับพวกท่านอันได้แก่ความรักที่มีต่ออหฺลุบัยตฺของฉัน ซึ่งฉันจะถามพวกท่านเกี่ยวกับพวกเขาวันพรุ่บนี้ (กิยามะฮฺ)”

หมายถึง วันกิยามะฮฺประชาชาติของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ทั้งหมดต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

 

แสดงความเห็น