หนึ่งในแบบอย่างของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(ซ)  ในด้านอาภรณ์ฮิญาบ

 การระมัดระวังตนในการปฏิสัมพันธ์กับชายที่แปลกหน้า(เพศตรงข้าม)ในลักษณะเช่นนี้เป็นอุปนิสัยและมารยาทที่ติดกายของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์อัซซะรอ(ซ.) ตลอดมา

 

 ครั้งหนึ่งสาวกคนหนึ่งของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ซึ่งตาบอดผู้มีนามว่า อบูบะซีร ได้มาหาท่านหญิง ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ได้แลเห็นท่านหญิงได้แต่งตัวปกปิดร่างกายอย่างมิดชิดออกมาพบอบูบะซีร ประหนึ่งว่าตนเองกำลังอยู่ต่อหน้าบุคคลที่มีดวงตามองเห็นได้อย่างเป็นปกติ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ได้ถามท่านหญิงว่า อบูบะซีรเป็นคนตาบอดแล้วไฉนเธอจึงคุมกายอย่างมิดชิดถึงเพียงนี้? ท่านหญิงได้ตอบบิดาของตนว่า : เขาไม่เห็นหนู แต่หนูมองเห็นเขา ยิ่งไปกว่านั้นอย่างน้อยเขาก็จะสัมผัสกลิ่นกายของหนูได้

 

 การระมัดระวังตนในการปฏิสัมพันธ์กับชายที่แปลกหน้า(เพศตรงข้าม)ในลักษณะเช่นนี้เป็นอุปนิสัยและมารยาทที่ติดกายของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์อัซซะรอ(ซ.) ตลอดมา

 

อีกตัวอย่างหนึ่งจากความประเสริฐและสถานะอันสูงส่งของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ(ซ.)นั่นคือ เมื่อมีพระบัญชาจากอัลลอฮ์(ซ.บ.)มายังท่านศาสนทูต(ซ็อลฯ)ให้ปิดประตูบ้านของ ทุกคนที่เปิดตรงเข้าสู่มัสยิดนะบะวี(ซ็อลฯ)นั้นได้ถูกยกเว้นจากบ้านของท่าน หญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) การยกเวันดังกล่าวนี้ได้ทำให้ทุกคนประจักษ์ถึงเกียรติและความใกล้ชิดของบ้าน หลังนี้ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)เป็นอย่างดี   และทุกคนก็ทราบดีว่าบ้านที่อยู่ใกล้กับมัสยิดของท่านศาสนทูตแห่งอัล ลอฮ์(ซ็อลฯ)คือบ้านของท่านหญิง  ด้วยกับคุณลักษณะต่างๆอันสูงส่งทั้งหมดนี้ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(ซ.)และด้วย กับการอยู่ใกล้อย่างมากของบ้านหลังนี้ต่อมัสยิดนะบะวี(ซ็อลฯ)และแม้กระทั่ง ว่าด้วยกับสถานะและความยิ่งใหญ่ของผู้เป็นอิมามญะมาอัตในมัสยิดหลังนี้ซึ่ง ได้แก่ท่านศาสนฑูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)เอง แต่ก็ไม่มีผู้ใดเคยเห็นหรือไม่เคยมีใครกล่าวถึงว่าท่านหญิงได้เคยยืนนมาซใน มัสยิดหลังนี้ตามหลังท่านศาสนฑูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ) แม้แต่เพียงครั้งเดียว  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? ทั้งนี้เนื่องจากว่า ท่านหญิงมีความเชื่อมั่นว่า ท่านศาสนฑูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)และแม้แต่พระผู้เป็นเจ้าเองทรงรักในการที่ บรรดาสตรีจะนมาซภายในบ้านของพวกนาง

 

 สตรีผู้ซึ่งไม่มีผู้ใดเคยเห็นท่านเคยยืนเผชิญหน้ากับบุรุษคนใด หรือแม้แต่การยืนนมาซตามหลังท่านศาสนฑูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ภายในมัสยิดก็ตาม  แต่ไฉนเล่ายุคสมัยจึงได้กระทำกับท่านหญิงผู้สูงศักดิ์ท่านนี้ จนกระทั่งว่าภายหลังจากการเป็นชะฮีดของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ) ท่านหญิงต้องย่างกายเข้าสู่มัสยิด เพื่อกล่าวคำปราศรัยและทำหน้าที่ปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของท่านอิมามอะลี(อ.)?

 

 มีคำตอบที่ชัดเจนยิ่งในเรื่องนี้ และนั่นก็คือว่าการปกป้องอิมาม(ผู้นำ)แห่งยุคสมัยของตนนั้นเป็นหน้าที่จำเป็น(วาญิบ)สำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ ทุกๆคนจำเป็นต้องปกป้องอิมามแห่งยุคสมัยของตนเองตามขอบเขตแห่งความสามารถของตน และจะต้องพิทักษ์ปกป้องอิมาม(ผู้นำ)ของเขาจากการถูกทำร้ายและการยังอันตรายต่างๆจากเหล่าศัตรูของท่าน

 

 ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(ซ.)คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดสำหรับเราทุกคน ในยามที่ท่านอิมามแห่งยุคสมัยของตนอยู่อย่างเดียวดายและไม่มีผู้ช่วยเหลือ นั้น สตรีที่เคยใช้ชีวิตอยู่หลังม่านก็ต้องออกมายืนอยู่ในสนามแห่งการต่อสู้ สงครามเพื่อปกป้องอิมาม(ผู้นำ)ของตน และกระชากหน้ากากอันชั่วร้ายของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาให้ทุกคนได้เห็นเป็น ประจักษ์ และเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าใครบ้างเป็นผู้ที่ท่าน หญิงมีความโกรธเกลียดซึ่งนั่นก็ทำให้ประจักษ์ชัดเช่นกันถึงคนที่ท่านศาสนทูต(ซ็อลฯ)มีความโกรธเกลียดต่อพวกเขา อีกทั้งการปฏิเสธ(กุฟร์)และการถูกลง โทษของพวกเขาเหล่านั้นจะไมเป็นที่ปิดบังสำหรับผู้ใดอีกเลยจวบจนถึงวันกิยามะฮ์

 

 วันนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากเราเป็นผู้ปฏิบัติตามท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)  และมีความปรารถนาที่จะนำพาตัวเองเข้าอยู่ในแถวแห่งกองทัพของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(ซ.)อย่างแท้จริงแล้ว จำเป็นที่เราจะต้องปกป้องอิมามแห่งยุคสมัยของเรา และจะต้องพิทักษ์ท่านจากการล่วงละเมิดและการทำร้ายจากเหล่าศัตรูของท่าน เราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดและในอาชีพการงานใดๆก็ตาม และไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆที่เรามีความสามารถจำเป็นจะต้องพิทักษ์ปกป้องอิมาม(ผู้นำ)แห่งยุคสมัยของตนและพึงรู้เถิดว่าหน้าที่ขั้นต่ำที่สุดและเป็นอันดับแรกที่สุดที่เราทุกคนสามารถกระทำได้ นั่นคือเราจะต้องไม่เพิ่มเติมความเจ็บปวดให้กับท่านด้วยกับพฤติกรรมและคำพูดของเรา และจงอย่าทำให้พฤติกรรมต่างๆของตัวเราเองกลายเป็นอุปสรรคและปราการขวางกั้นการปรากฏกาย(ซุฮูร)ของท่าน บางทีด้วยกับการระวังรักษาสิ่งเหล่านี้ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยตามขอบเขตที่เราสามารถกระทำได้ก็ตาม อาจจะทำให้เราได้เข้าอยู่ในกองทัพของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(ซ.) และได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในภารกิจอันยิ่งใหญ่ของท่าน

 

แสดงความเห็น