ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ฮะซัน รูฮานี ปธน.อิหร่านสมัยที่ 2

ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี นายฮะซัน รูฮานี ปธน.อิหร่านสมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายฮะซัน รูฮานี ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ความว่า ฯพลฯ นายฮะซัน รูฮานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรุงเตหะราน ในโอกาสที่ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความวัฒนาไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอิหร่าน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ระหว่างประเทศ และประชาชนของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน กรณีเกิดเหตุระเบิดรถยนต์บริเวณพื้นที่ของคณะทูต ในกรุงคาบูล สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ความว่า

ฯพณฯ ประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน กรุงคาบูล ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเหตุระเบิดรุนแรงในกรุงคาบูล ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเป็นบริเวณกว้าง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

แสดงความเห็น