โครงการเปิดประตูสู่มัสยิดต้อนรับพลเมืองชาวอเมริกาที่มิใช่มุสลิม จำนวน 700 คน/ตอบโต้นโยบายการเหยียดหยามมุสลิมของทรัมป์

โครงการเปิดประตูสู่มัสยิดต้อนรับพลเมืองชาวอเมริกาที่มิใช่มุสลิม จำนวน 700 คน

 

iqna – รายงานจากเว็บไซต์ข่าว "wncn" ว่า มีการจัดกิจกรรม "เปิดประตูสู่มัสยิดและศูนย์การศึกษาอิสลามในเมือง "ราลี" (Raleigh) เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (11 มีนาคม 2017) โดยมีประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิมประมาณ 700 คน รวมทั้งบรรดาบาทหลวงจากคริสตจักรในท้องถิ่นก็เข้าร่วมด้วย ซึ่งมีการรับฟังการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ก่อนที่จะได้รับชมพิธีการทำนมาซ

 

ในถนนทุกสายที่มุ่งสู่มัสยิด ก็มีการติดแผ่นโพสเตอร์ต่างๆ หลากสีสัน ซึ่งมีคำเขียนว่า "เชิญมาพบปะกับพี่น้องมุสลิมชาวอเมริกันของท่าน"

 

   "มุฮัมมัด อบูฏอลิบ" ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัย "แมสซาชูเซต" ซึ่งเป็นนักวิชาการมุสลิมและอิหม่ามญะมาอัตของมัสยิดด้วย ก็ได้เข้ามาร่วมสนทนากับบรรดาผู้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่แท้จริง

 

    

 เขากล่าวว่า : ปัญหาหลักของเรา ก็คือ ในวันนี้ผู้คนส่วนมากในอเมริกาและในโลกนี้เข้าใจว่า ศาสนาอิสลาม คือ การก่อการร้าย

 

 มีสมาชิกจากคริสตจักร "ลูเธอรัน" พร้อมกับ "ชารอน เทย์เลอร์" บาทหลวงของคริสตจักรก็ได้เข้าร่วมในพิธีการนี้ประมาณ 20 คนด้วยกัน

 

เขายังกล่าวอีกว่า : เรากำลังพยายามที่จะขจัดอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์กับชาวมุสลิมและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอิสลาม

 

ศูนย์การศึกษาอิสลามแห่งเมืองราลี ได้มีการเรียกร้องไปยังผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่ต่อต้านอิสลามให้ไปยังมัสยิดด้วยตัวของเขาเอง และสอบถามปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

 

ที่มา - http://iqna.ir/fa/news/3583203/700

แสดงความเห็น