อะมั้ลภาคปฏิบัติวันเฆาะดีรคุม ตอนที่ 1

วันเฆาะดีรคุม เป็นวันแห่งการทวงพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมอบไว้ให้กับมวลมนุษย์ ดังนั้นในวันนี้ มีการปฏิบัติหลายอย่าง 1.การถือศีลอด 2.การทำนมาซ 3.การจ่ายทาน(ศอดะเกาะฮ์)

วันเฆาะดีรคุม เป็นวันแห่งการทวงพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมอบไว้ให้กับมวลมนุษย์ ดังนั้นในวันนี้ มีการปฏิบัติหลายอย่าง

1.การถือศีลอด

2.การทำนมาซ

3.การจ่ายทาน(ศอดะเกาะฮ์)

AttachmentSize
ไฟล์ gt4osnv475yx3f.mp431.87 MB

แสดงความเห็น