Penafsiran Hadis Husain Mini Wa Ana Min Husain 2

Imam Husain as adalah pemandu dan pemberi Hidayah, ia menjadi penerus risalah keimamahan dari Nabi, menjadi tempat rujukan setelah Nabi, namun beliau ditinggalkan

LampiranUkuran
File mq3gcz20ef70ai.mp413.41 MB

Kirim komentar