توضیح قطره سوم از کتاب هزار و یک قطره آیه¬ی شریفه و جعلنا من الماء کل شیء حیّ دارای اسرار عجیبی است

آیه ­ی شریفه و جعلنا من الماء کل شیء حیّ دارای اسرار عجیبی است که جا دارد هر دانشمند بنا بر آنچه به دنبال آن است از آن تحفه­ی الهی بهره برد و آیه­ی شریفه را برای خود مبنا قرار دهد، چرا که در آیه همه چیز را مرتبط با آب می‌داند: اقتصاد، فرهنگ، سیاست، حکومت،

آیه ­ی شریفه و جعلنا من الماء کل شیء حیّ دارای اسرار عجیبی است که جا دارد هر دانشمند بنا بر آنچه به دنبال آن است از آن تحفه­ی الهی بهره برد و آیه­ی شریفه را برای خود مبنا قرار دهد، چرا که در آیه همه چیز را مرتبط با آب می‌داند: اقتصاد، فرهنگ، سیاست، حکومت، تربیت و ... اگر ما در جامعه مشکل اقتصاد و فرهنگ و .... داریم مطمئناً به آب ارتباط دارد، لذا چند نکته را متذکر می‌شویم الف:آب مراتب دارد ظاهرش همان ماده سیال آشامیدنی و باطنش امام و ولایت، باطن­تر آن خداوند است. ب: حیات هم مراتب دارد حیات دنیایی و آخرتی و تمام شئون هر یک از آن دو مانند حیات سیاسی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، برزخی و ... که همه­ی این‌ها به آب بستگی دارد. ج: طبق آیه­ی شریفه همه چیز ارتباط با آب دارد حال این ارتباط یا باواسطه است و یا بی‌واسطه د: تمام مراتب آیه حجت و کاشف از حقایقی می‌باشد، بله در روایات داریم که منظور از این آب امام ع می‌باشد و ما هم به این مطلب که باطن آیه هست ایمان داریم اما حجیت ظاهر آیه نیز حفظ گردیده است و دست برداشتن از ظاهر آیه ظلم در حق آیه می‌باشد، شما فکر کنید: اگر ما از ظاهر آیه دست‌برداریم و تنها باطن آیه را استفاده نماییم و در چند سال آینده مردم ما مجبور باشند که یا از ایران به دامان کفار و منافقان روند و یا آنان بر ما تسلط پیدا کنند، آیا عقل و وجدانی هست که این مطلب را قبول نماید؟ لذا به هیچ عنوان نمی‌توان ظاهر آیه را از حجیت انداخت و نسبت به آب آشامیدنی بی‌توجه باشیم.ه: از مفهوم آیه نیز مطالب عجیبی فهمیده می‌شود که اگر عظمت آب این‌گونه است پس خسارات خشک‌سالی که نقطه مقابل آب است نیز همان‌گونه است، خشک‌سالی مساوی با مردن دنیا و آخرت در تمام شئون آن ، مردن اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بی‌بهره بودن در قیامت و ...

افزودن دیدگاه جدید