وهابیت ( شجره ملعونه آل یهود آل سعود )

منشور روحانیت (پیام امام خمینی(ره) به روحانیون و مراجع همراه با متن کامل آن)
استكبار وقتى كه از نابودى مطلق روحانيت و حوزه‌ها مأيوس شد دو راه را براى ضربه زدن انتخاب نمود. يكى راه ارعاب و زور، و ديگرى راه خدعه و نفوذ، در قرن معاصر وقتى حربه ارعاب و تهديد چندان كارگر نشد راه‌های نفوذ تقويت گرديد، اولين و مهم‌ترین حركت القاء شعار جد