ویژه نامه بررسی انجمن حجتیه - در واکنش به مطالب مطرح در کلاب هاوس 1400.07.20

سلام علیکم در تاریخ 1400.7.20 در کلاب هاوس اتاقی به نام : انجمن حجتیه ... نهادی بی اخلاق نمونه مشتی از خروار - زده شده بود که تبلیغ بهائیت میکردند که مباحث اجمن حجتیه نیز مطرح گردید ما مباحث بهائیت را در لینگ زیر قرار داردم 

سلام علیکم در تاریخ 1400.7.20 در کلاب هاوس اتاقی به نام : انجمن حجتیه ... نهادی بی اخلاق نمونه مشتی از خروار - زده شده بود که تبلیغ بهائیت میکردند که مباحث اجمن حجتیه نیز مطرح گردید ما مباحث بهائیت را در لینگ زیر قرار داردم 

و در این پست مطالب مربوط به انجمن حجتیه را قرار میدهیم 

رکورد عنوان
   
10 امام خمینی ، انجمن حجتیه و انتظار فرج
9 همکاری انجمن حجتیه با رژیم پهلوی و سرکوب انقلابیون
8 انجمن حجتیه از نظر امام خمینی - مستند شاخص قسمت پخش نشده آن
7 اعتبار انجمن حجتیه در ساواک و ارتباط با حکومت طاغوت
6 انجمن حجتیه و اندیشه گسترش فساد برای تعجیل ظهور
5 انجمن حجتیه و همکاری با ساواک
4 تلاش انجمن حجتیه برای انحراف جریان های مردمی ضد رژیم
3 نگاهی اجمالی به: حجتیه ای کیست، چه می گوید و چه می کند؟!
2 بازخوانی سیر مواضع امام (ره) در قبال انجمن حجتیه + مستند
1 انجمن حجتیه ریشه در تاریخ دارد!

برای دیدن مطالب بیشتر کلیک فرمایدد 

ویزه نامه بررسی اجمن حجتیه - در واکنش به مطالب مطرح در کلاب هاوس

افزودن دیدگاه جدید