قطره 146 کتاب 1001 قطره شهرام پروین کیست؟

شهرام پروین متخصص آلمان نشین است که در سال‌هایِ قبل، بحران خشک‌سالی را اعلام می‌کند و سپس به مسئولین و اساتید دانشگاه خبر می‌دهد روش‌هایی را در دست دارد که می‌تواند خشک‌سالی ایران را برطرف نماید و چند عملیات به‌عنوان پایلوت و اثبات ادعای خود انجام می‌دهد

شهرام پروین متخصص آلمان نشین است که در سال‌هایِ قبل، بحران خشک‌سالی را اعلام می‌کند و سپس به مسئولین و اساتید دانشگاه خبر می‌دهد روش‌هایی را در دست دارد که می‌تواند خشک‌سالی ایران را برطرف نماید و چند عملیات به‌عنوان پایلوت و اثبات ادعای خود انجام می‌دهد که متأسفانه با بی­توجهی مسئولین مواجه می‌شود و ایران را ترک می‌کند اما در اواخر زمستان 96 به همراه گروهی به ایران میایند و در جنوب غرب کشوری بعد از نقطه‌یابی‌ها که انجام می‌دهد عملیات تولید باران را انجام می‌دهند و اعلام می‌دارند که تا چندین ماه ایران از اثرات آن بهره‌مند خواهند بود که شاهد بودیم در بهار بعد از شدت گرمابه یک‌باره هوا خنک شده و برف‌ها و تگرگ‌ها و باران‌های سیل‌آسا در ایران شروع گردید که البته حقیقتاً این بارش‌ها و سرما بعد از خشکی و گرمای زمستان غیرعادی بوده است، باران و برف و تگرگ آمد اما برف بهاری و تگرگ و باران‌های سرعتی زیاد مملکت را دچار آسیب جدی نمود و به کشاورزان ضررهای بسیاری وارد نمود، طبق الگوهای هواشناسی با مقایسه­ی تاریخ گذشته در طول نیم‌قرن گذشته باکمی بارش مواجه هستیم، ما ضمن تشکر از این بزرگوار اعلام می‌داریم ای‌کاش مسئولین به این مطلب پی می‌بردند که آنان ‌هم مانند بقیه­ی انسان‌ها مخلوطی از علم و جهل هستند، متأسفانه مسئولین بسیاری در ایران تماماً زبان هستند و گوشی ندارند ای‌کاش باور می‌کردند که شاید شهرام پروین و امثال او هم کمی از دانش بهره‌مند باشند، مسئله­ی دیگر اینکه جناب آقای شهرام پروین روش شما اگرچه آب را در ایران تولید نمود اما ضررهای بسیاری را در برداشت، نکته­ی دیگر اینکه هنوز خشک‌سالی بر جا می‌باشد و حتی نسبت به میانگین بارش در سال‌های گذشته کم باران می‌باشیم نکته­ی دیگر اینکه اگر با روش شما برای نجات ایران عمل شود و با این روش در نقاط مختلف ایران مشغول فعالیت شویم به علت اینکه نمی‌توانیم بارش‌ها را کنترل کنیم ضررهای بسیاری متوجه ما می‌گردد مگر اینکه مسئولین به شما توجه نمایند و روش شما تکمیل گردد و جلوی ضررهای آن گرفته شود در اینجا این مطلب نیز بیان می‌گردد که طبق آنچه گفته بودیم خشک‌سالی شدت میابد مگر اینکه سریعاً اقدام اساسی صورت گیرد لذا باران‌های اخیر اولاً خشک‌سالی را برطرف ننمود بلکه تنها کمی شدت آن را کم نمود در ثانی همه اعتراف داند خشک‌سالی در نیم‌قرن اخیر بی‌سابقه بوده است.

 

سخنرانیهای شیخ علی بهرامی نیکو در مورد آب و خشکسالی - تببین کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی ایران

http://tvshia.com/fa/content/52827
============================

افزودن دیدگاه جدید