قطره 144 کتاب 1001 قطره دیدگاه غلط در مورد راهکار برطرف نمودن خشک‌سالی مدیریت منابع آبی

یگویند راه بیرون رفت از خشک‌سالی مدیریت مصرف در مصارف خانگی و کشاورزی و صنعتی می‌باشد بله این مطلب درست است که متأسفانه ما ایرانی‌ها انسان‌هایی مسرف هستیم و باید در مصرف همه‌چیز من‌جمله آب رعایت نمود زیرا

قطره 144 دیدگاه غلط در مورد راهکار برطرف نمودن خشک‌سالی مدیریت منابع آبی
میگویند راه بیرون رفت از خشک‌سالی مدیریت مصرف در مصارف خانگی و کشاورزی و صنعتی می‌باشد بله این مطلب درست است که متأسفانه ما ایرانی‌ها انسان‌هایی مسرف هستیم و باید در مصرف همه‌چیز من‌جمله آب رعایت نمود زیرا اسراف گران برادران شیطان‌اند ولی باید توجه داشت که اگر به دنبال حفظ دستاوردهای گذشته و پیشرفت و توسعه هستیم با این روال همه‌چیز از دست می‌رود باید در ایران آب تولید نمود سال‌هاست که متخصص نماها از این حرف‌ها می‌زنند و خواهند زد و تاکنون نیز کاری از پیش نبرده¬ و نخواهند برد و راهکارهای بیان‌شده من‌جمله مدیریت مصرف اگر به‌صورت جدی عملی شود بازهم مشکلی را از ما برطرف نخواهد نمود و تنها مقداری مرگ را به عقب می¬اندازد، لذا مدیریت منابع مصرف لازم است ولی راهکار نجات‌بخش نمی‌باشد تنها راهکار نجات‌بخش تولید آب فراوان می‌باشد.

سخنرانیهای شیخ علی بهرامی نیکو در مورد آب و خشکسالی - تببین کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی ایران

http://tvshia.com/fa/content/52827
============================

افزودن دیدگاه جدید