قطره 142 کتاب 1001 قطره دیدگاه غلط در مورد علت خشک‌سالی افزایش جمعیت

الگوی تراکمی در ایران از بسیاری از کشورها کمتر می‌باشد مدیران مسئول عدم توانایی خود در تولید آب را به گردن مردم می¬اندازند بله جمعیت بیشتر آب و غذای بیشتر احتیاج دارد ولی این‌گونه نیست که نتوان

قطره 142 دیدگاه غلط در مورد علت خشک‌سالی افزایش جمعیت
میگویند نباید جمعیت را از 35 میلیون اوایل انقلاب به 80 میلیون و چشم‌انداز 150 میلیون بلکه 500 میلیون داشت چراکه جمعیت احتیاج به غذا و مسکن و شغل دارد و تمامی این امور به آب احتیاج دارد پس عدم کارشناسی در مورد دیدگاه افزایش جمعیت موجب خشک‌سالی شده است، وقتی جمعیت زیاد شد باید کشاورزی بیشتری نمود و درنتیجه آب بیشتری مصرف می‌شود و درنتیجه خشک‌سالی می‌آید، درحالی‌که این استدلال در کمال ضعف می‌باشد، الگوی تراکمی در ایران از بسیاری از کشورها کمتر می‌باشد مدیران مسئول عدم توانایی خود در تولید آب را به گردن مردم می¬اندازند بله جمعیت بیشتر آب و غذای بیشتر احتیاج دارد ولی این‌گونه نیست که نتوان مشکل آب را برطرف نمود اگر نمی‌توانستیم آب تولید نماییم این کلام متین بود ولی می‌بینیم کشورهای بسیاری آب تولید می‌کنند لذا باید آب تولید نمود و جمعیت را افزایش داد مسئولین از هر راهی که می‌توانند آب تولید نمایند با الگوی غربی و یا شرقی، اسلامی و یا غیر اسلامی، عادی یا غیرعادی اگر نمی‌توانند که میدانیم نمی‌توانند گوش کنند تا مشکل را در مدت کمتر از یک سال در تمام ایران برطرف نماییم، اعلام می‌کنیم علوم مسئولین ما در مسئله آب در حد دبستان می‌باشد.
سخنرانیهای شیخ علی بهرامی نیکو در مورد آب و خشکسالی - تببین کتاب هزار و یک قطره در رفع خشکسالی ایران

http://tvshia.com/fa/content/52827
============================

افزودن دیدگاه جدید